Construcció

CONSTRUCCIÓN DE PISCINAS Y JARDINES

Quan decidim construir una piscina a casa són moltes les preguntes que ens fem i molts dubtes els que sorgeixen. Des del disseny de la piscina fins a la tipologia que més s'acosta a les nostres expectatives, el temps per prendre la decisió final s'allarga.

Hi ha diferents tècniques per construir una piscina: gunite o formigó projectat, fibra, liner, acer inoxidable, etc. Totes elles tenen avantatges i inconvenients però, el més rellevant, és que cal saber quina tècnica és ideal i quin és el professional més adient per a dur a terme el projecte amb els millors resultats. És clar que totes les piscines no són iguals, però les podem separar en dos grups: les piscines que fan patir i les piscines que fan gaudir... quina és la piscina que vostè vol?

 

 

Scroll to Top
UA-46339217-1